Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [300]

Millesimo CCCCXLVII. 1 Su archiprede preidi Antoni de Serra, canonicu Comida de Muru, canonicu Antoni Porco, preidi Johanne Porco, canonicu Paulu Pynna, preidi Franciscu de Marongiu, preidi Mariane de Querqui, preidi Paulu Barta, preidi Nicola Manconi, preideru Pedru Mancha, preideru Pedruzu Unale. 2 Custos condemnat su registru pro qui non sunt istados in su sinodu … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [300]

Il Registro di San Pietro di Sorres [301]

1 A dies XXII de september MCCCCXLVII. 2 Daenanti dessu reverendo in Christo patri et domino, domino Johannes, Dei et apostolice sedis gratia episcopus sorrensis, conparsit preidi Gunari Virde narande et lamentandosi que venendo a revider su segnore episcopu, andandesy per isu caminu una cun preidi Leonardu Quessa, 3 si l’at asaltiçadu unu clamadu Gunari Pira minandoli tres voltas … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [301]

Il Registro di San Pietro di Sorres [302]

(c.63v.) 1 A dies scrita desu millesimo scrito. 2 Et tando su dictu segnore avendo intesu sa relaxione facta per isu dictu  preidi  Gunari,  su  segnore  ad  cumandadu  ad  canonicu Leone, comente et loghu de vicariu, et ad canonicu Johanne de Serra iscrianu pro su presente, que depiant andare infini ad Mores et miter ad jurare sos testimongios et … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [302]

Il Registro di San Pietro di Sorres [303]

MCCCCLXVIIII die XV setempbris. 1 Atentu qui pro certos atos incovenientes fuit leada sa missa a canonicu Leone, e maxime que certas festas principales non aviat bolfidu celebrare assu populu suo fuit suspexu e a istancias desu segnore mensser Angelu de Marongiu li fuit torrada sa missa, die suprascrita, presente su populu de Buruta in sa ecclesia … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [303]

Il Registro di San Pietro di Sorres [304]

1 Vistu qui su dictu canonicu Leone contra fetit alcunos de supra- scritos cumandamentos fuit caçadu dae su consorsiu et conpagnia desos ateros canonicos et clericos de Sorra sa vigilia de sanctu Pedru de freargiu per cumandamentu desu reverendo segnore epi- scopu de Sorra, comente et icudu qui lu teniat pro ischomunica- du et gaxi … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [304]

Il Registro di San Pietro di Sorres [305]

1  Aveniente  sa  prima  quenapura  de  caraesima,  qui  fuit  a VIIIIa dies de Martu MCCCCLXX. 2 Presente et congregadu totu su capidulu de Sorra, hover sa magore parte, examinada sa caussa desu dictu canonicu fuit deliberadu qui non deret celebrare missa pro penetensia desa caussa comissa fini a dominica de parma veniente, non perseverando perho in sas caussas … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [305]

Il Registro di San Pietro di Sorres [306]

(c.64r.) 1 A dies XXV desu mese de freargiu MCCCCLXIII. 2  Tenendo  capitulu  su  reverendo  segnore  episcopu  Jagu  desu Pogu, per isa gratia de Deu episcopu de Sorra, in sa ecclesia de sancta Maria Madalena de Burutta si deit de sentensia supra sa differentia qui aviat canonicu Basili et Zerchilliu, qui su dittu canonicu deppat proare si sos L … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [306]

Il Registro di San Pietro di Sorres [308]

1 Fuit torrada sa missa assu ditu canonicu Leone in su modu que sequedat : 2 «Canonicu Leone, semus con<tentos> torrarebos sa missa, qui naredes missa dae su die de palma, cun custu que dognia dominiga †…† per isa ecclesia narades missa, cessante legitimus impedimentu; 3 in ateru modu ipso fato †…† qui fustis e … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [308]

Il Registro di San Pietro di Sorres [309]

(c.64v.) 1 †…† ut archipresbiter †…†dicio in omnibus ecclesie cattedrali †…† vel maior pars canonicorum inspectis proventibus et parochatibus canonicarum ipsarum cuiuslibet residentiam faciant personalem et de bonis canonice in una domo vescantur atque sub uno tecto dormiant et quiescant ut simul cuncti ad sanctam ecclesiam in convento divinum officium diurnum pari- ter et nocturnum … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [309]

Il Registro di San Pietro di Sorres [310]

(c.65r.) 1 Feria tercia post comemoratio defuntorum a dies VIIIIa de santu Andria MCCCCLXXX. 2 A die suprascrita. 3 Est istadu celebradu in sa ecclesia de santu Nicola de Siloghe su venerabile capidulu per isu multu reverendo canonigu Pedru de Serra, canonicu et vicariu de Sorra, su cale capidulu aet celebradu et factu su ditu vicariu cun su … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [310]

Il Registro di San Pietro di Sorres [311]

1 Avendo intesu su venerabile capidulu una costitusione noa fata, ço est qui narat sa dita constitusione qui jaschadunu beneficiadu fatat residensia in su beneficiu suo, et avendola bene intesida aplenariamente est istada laudada per isu venerabile capidulu secundu qui sas ateras costitusiones sunt istadas laudadas et jura- das, et gaxi custa dita constitusione tenent … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [311]

Il Registro di San Pietro di Sorres [312]

(c.65v.) †…† 1 Est istadu celebradu su venerabile capidulu <in sa die scrita in sa villa> de Siloghe intro desa ecclesia de santu Nicola, su cale capidulu <celebrat et tenet su multu reverendo canonicu> Pedru de Serra, vicariu de Sorra, cun totu sos <canonigos et rectores de So>rra over magore parte desu ditu episcopadu et primu 2 su archiprede Tilipu … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [312]

Il Registro di San Pietro di Sorres [315]

1 Feria tercia post conmemoratio defuntorum. A dies VI de Noe- ber MCCCCLXXXII. 2 Tensit capidulu su reverendo vicariu in sa die suprascrita, su gale capidulu tenet intro desa ecclesia de santu Nicola de Siloghe cun algunos canonicos et rectores desa diocesi de Sorra et primu: 3 archiprede Tilipu Uda, archipreide de Sorra, canonigu Leone … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [315]

Il Registro di San Pietro di Sorres [318]

1 Luca de Abentinellu, p<ublicu> algualizu {de v} dessu episcopa- du de Sorra per su illustre et reverendissimo segnore don Salva- dore de {de} Allepus, archiepiscopu de Turres et de Sassari, epi- scopu desos episcopados de Sorra et Piage. 2 A bois messer Marco Dies de Sanza officiale desa incontrada de Cabudabas desigio salude in … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [318]

Il Registro di San Pietro di Sorres [319]

(c.67r.) 1 Die dominica †…† mensis aprilis MCCCCX<XXX- VIIII>. 2 Interrogatus et juratus et super excomunicacione conminatus donno Andria Sachis ad primu interrogatoriu respondit: “En su juramento que apo fato in tempus mio non apo visto qui su senyore de Capodabas apiat devedado ligna de condicione over sorte o rasone neguna ad sus homines de Mesologo”. … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [319]

Il Registro di San Pietro di Sorres [320]

(c.68v.) 1 A dies XVI mense aprilis †…†. 2 Donnu Johanne Mura juratus monitus per ecclesiasticas cessuras ad primum interrogatorium respondit: “Conoschido apo ad tempus miu sempre sus de Mezulogu ant leado ligna et may no los est estada devedada”. 3 Ad secundum respondit: “Ad omni saltu et ad omni ligna sensa demandare paraula andaant … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [320]

Il Registro di San Pietro di Sorres [321]

1 Die XVII mense aprilis MCCCCXLVIIII. 2  Donnu  Johanne  Pilialbu  juratus  monitus  et  cominatus  sub penis etc., interrogatu ad primum respondit: «De tempus de micer Brancha ne desu besconte fui pichinu et non ne possu narre nulla, pesadu mesu su tempus de micer Nicholoso, 3 mas may no fuit devedada ligna in Capodabas ad sus de Mesulogu eccepto por aquestos … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [321]

Il Registro di San Pietro di Sorres [322]

(c.69r.) 1 Publicados †…† in sa villa de Buruta fina †…† su †…† de Leonardu †…† Marongiu et donno Seraffini Murocho †…† contra supradito canonicu Leone, Fiaxu Ardu de Buruta, Leonar- du Sana desa vila de Bunanor, mastro Pruziolu desa villa de Bona- nor, donnu Guantini Ulinas de Buruta et Simione Spanu de Turalba et … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [322]

Il Registro di San Pietro di Sorres [324]

(c.69v.) 1 Excomunicationes †…† quales †…† die Joya sancta. In Dei et apostolice sedis g<ratia> auctoritate Dei omnipotentis beatorum Petri et Pauli apostolorum eius sacrosante matris ecclesie adque nostra ordinaria qua fungimur in hac parte etc. 2 Excomunicamus et anathematizamus et maledicimus totu sos heretichos, sismaticos, nigromanticos, mayargas, mayargos sos quales  gie{n}tan  plumbu  over  mirant  chera,  getant … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [324]

Il Registro di San Pietro di Sorres [325]

(c.70r.) 1 Jura<mentum> †…† Ego N. canonicus sorrensis ab hac hora fidelis et hobediens ero beato Petro et vobis reverendo patri domino N. episcopo sorrensy ac suscesoribus vestris canonice intrantibus, nec ero in consilio aut facto quot malum habentis verricundiam, danum aut confusionem nec in personam nec in bonis quod si tratari aut fieri sensero, vos pro … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [325]

Il Registro di San Pietro di Sorres [326]

(c.70v.) A die †…† mensis septembris anno <millesimo> quadri- gentesimo quinquesimo. 1 Reverendo in Cristo patre domino Johannes, Dei gratia episco- pus sorrensis, canonicatum sorrensem cum prebendam torralben- sem, vacantem pro mortem condam canonici Paulu Pinna eius ultimi pocessoris, cum omnibus honoribus et honeribus pro imposicionem anuli et pro imposicionem berreti contulit ac col- lavit … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [326]

Il Registro di San Pietro di Sorres [328]

1 A dies XVIII de freargiu MCCCCLXXII. 2 Est istadu cumandadu a preideru Quirigu per isu multu reverendo padre et segnore messer Jagu, episcopu de Sorra per isa gratia de Deu, a pena de ischomunigasione qui esseret asu capidulu de Sorra qui si celebrat sa die de catedra sancti Petri, su calle cumandamentu li fuit dadu a … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [328]

Il Registro di San Pietro di Sorres [329]

(c.71r.) 1 Die sabati vissesima se<cunda decem>bris quatuor tem- porum sacras ora †…†. <Ce>lebravit reverendus in Christo p<ater dominus> Johannes, episcopus sorrensis, in ecclesia <sancte> Marie Magdalene de Boruta. 2 Ordenavit se ad presbiteratum dominus Jacobus Johan- ne de Serra et dominu Jacobus Nicola Vaca ad ditus presbitera- tum et dominus Johannes Delatala, canonicus de … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [329]

Il Registro di San Pietro di Sorres [330]

1 Die XXVIIII anno MCCCCLVII. 2 Fuerunt concordes donnu Pedru Delela e messer en Picon supra sa {me}desima de Jave del capitulo de Anthoni Delela figiu desu dictu Pedro Dele{l}la in pressio de X liras, son deu liuras, e de las ditas X liras s’ad a concordare cun donnu Johanne Milia pichino, e portar albara desa manu assu senior … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [330]

Il Registro di San Pietro di Sorres [331]

(c.71v.) 1 A dies XXII desu mese de frearzu de MCCCCLXVI. 2 Tenendo capitulu su venerabili locutenente canonicu Comida de Muru cum su venerabile arquiprede et canonicos, rectores et hofficiantes, sos cales sunt infrascriptos et primo: 3 su venerabile arquiprede et su venerabile vicariu, canonicus Basili Chanbone, su canonicus de Cosseydi, canonicu Johanne Dalitali, canonicu Nichola Manchone, preyderu Lenardu … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [331]

Il Registro di San Pietro di Sorres [332]

(c.72r.) 1 Die presente conpa<r>ssit canonicu <Basili> narando cumente unu clamadu jaganu Pedru Sanna fuit istadu unu cun su ditu canonicu pro derlu inparare at su mejus qui poderet, dende- li et pagandeli su affannu suo at su dictu canonicu, et quasi diman<da>t at su ditu jaganu. 2 Resspondet su ditu narande qui fuit veru … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [332]

Il Registro di San Pietro di Sorres [333]

1 Conpa<r>ssit donnu Pedru Niedu nara<nde> cumente si aviat certos boes domados, in sa cale de li sunt jstados <furados> duos de cussos boes et andande in quirca n’aver acatadu in domo de preyderu Johanne Cocho desa peta desos boes suos. 2 Rispondet su venerabile preyderu Johanne qui est vera qui l’apat dadu unu cantu … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [333]

Il Registro di San Pietro di Sorres [334]

1 Comparsit daenanti dessu venerabili locutenente et de totu su capitulu de †…† calonigu Leone unu pezu de terra qui fuit desa ecclesia sua de scritu Miali qui li est †…† pro terra cambia over at conpora. 2 Su venerabile locutenente et totu su c<apidulu> del- liberarunt qui bi andaret su venerabile locutenente †…† benzat … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [334]

Il Registro di San Pietro di Sorres [335]

(c.72v.) 1 Tensit capidulu intro desa ecclesia de santu Nicola de Siloghe su reverendo vicariu <Paulu> Pinna cun su arquiprede, canonigos, rectores et servidores et primu: 2 su archiprede Tilipu Uda, canonicu Leone de Unizaçu, canonicu Julianu de Coros, canonicu Fiasu Quiquedu, canonicu Andria Seque, canonicu Agustinu Virde, canonicu Mariane Baldu, canonicu Juane de Marongiu, canonicu Johanne … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [335]

Il Registro di San Pietro di Sorres [336]

(c.73r.) †…† 1 Cun su presente certificamus †…† dinaris, liras II et soddos X †…† at isbursadu pro pagare una †…† e pro icudos CCLXXV qui †…† desu qui fuit †mustrari† in sa dita porta assu restu de complere su dictu opu†…† su segnore episcopu secundu si acatat etc. presente canonicu Migali Pala et vicariu †…† e canonicu Leone. … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [336]

Il Registro di San Pietro di Sorres [337]

In catedra santi Pedri. 1 A dies XXII de freagiu MCCCCLXXX. 2  Su  venerabili  capidulu  est  istadu  celebradu  in  santa  Maria Madalena in Buruta, su cale capidulu si celebrat per isu multu venerabile canonigu Pedru de Serra et vicariu de Sorra cun sos venerabilis, ço est arquiprede, canonicos, rectores, servidores desa diocesi de Sorra et primu: 3 arquiprede … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [337]

Il Registro di San Pietro di Sorres [338]

1 Est istada apresentada una litera per preideru Simione Mancha pro nome et parte desu multu reverendo episcopu de Sorra, sa cale litera aet apresentadu su ditu preideru Simone, presente totu su capidulu adsu arquiprede Leonardu Isquintu. 2 In sa cale lite- ra si contenet qui su ditu arquiprede depiat conparrer daenanti desu p<reladu> infra … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [338]

Il Registro di San Pietro di Sorres [339]

(c.73v.) 1 †…† per nomen et parte desu †…† Semestone supra sas degumas desa qui in †…† jurisditione et isa res<posta de> su venerabili arquiprede de Rebechu. 2 Avendo intessu su venerabile capidulu sa dimanda de preideru Angelu et risposta desu donu arquiprede judicant et deliberant, totu una vocem dicentes, qui su arquiprede si acatet … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [339]

Il Registro di San Pietro di Sorres [340]

1 A dies XVII de santu Andria de 1512. 2 Est istadu dadu per isu venerabile cabidulu, zo est isu reverendo arquiprede Johanne Ogana, arquiprede de Sorra cun totu sos sutascritos  et  primo  su  arquiprede  Catazolu,  retore  de Tiesi, canonicu Andria desu Gardu, canonicu de Buruta, su retore de Jave qui est Johannes de Muro, canonicu Nicola Tanquis, retore de … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [340]

Il Registro di San Pietro di Sorres [342]

1 A dies XXX de Agustu millesimo scrito. 2 Essendomi representadu su scritu processu assa presone dessu reverendissimu padre et segnore messer Johanne Çançis, per isa gratia de Deu episcopu de Sorra, volendolu informare dessu ecessu que fuit acadidu a dies XX dessu predictu mesi, 3 est vero que assu scritu mastru Antoni Frau eo apo alciadu … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [342]

Il Registro di San Pietro di Sorres [343]

(c.75r.) 1 A dies duos desu mese de capidanni de MCCCCXLVII. 2 Per cumandamentu de reverendo sengiore mesere Johannes, per isa gratia de Deu episcopu de Sorra, fuit missu in presone preideru Petruçu d’Unale portantu que iniquamente, cun faula contra veridade, difamait per isa villa de Rebechu narande similes paraulas: 3 “Non ischo comente mi fagher; su … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [343]

Il Registro di San Pietro di Sorres [344]

1 Et a dies III desu mese et millesimo suprascriptu per cumanda- mentu de suprascriptu sengnore totu sas suprascriptas cosas fuint legidas et publicadas asu dictu preideru Petruçu per me canonicu Leone, iscrianu desa corte de Sorra, in presencia de donno Johan- ne Solivera et Enrichu D’Alamangia, testimonios. 2 “Eo acepto que est veru secundu … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [344]

Il Registro di San Pietro di Sorres [345]

(c.75v.) 1 A dies III de lampadas MCCCCLVI. 2 Tenendo capidulu su reverendissimu padre et segnore messer Johanne, per isa gratia de Deu episcopu de Sorra, in ssa ecclesia de santa Maria Madalena dessa villa de Buruta, <conpar>ssit donnu  Antoni  Chirione,  dessa  villa  de  Codrongianu,  contra canonicu Pedru de Serra, canonicu de Silogue, supra certa differentia de … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [345]

Il Registro di San Pietro di Sorres [348]

1 Sunt istados condennados canonicu Gunnari Virde, canonicu Lenardu Mancha, preyderu Gayngiu Chessa, preideru Lenardu Chessa pro que non apirunt sas crismas infra su tempus furunt incurtos in machissia de liras X, et pro misericordia pagat cano- nicu Lenardu Manca una copia de pudas; 2 sos ateros pagant unu crastadu vedustu, reservadu preideru Gayngiu Chessa, … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [348]

Il Registro di San Pietro di Sorres [350]

(c.76r.) 1 A dies XXVI †…†. 2 Tensit capidulu <a die suprascrita> su multu venerabili canonicu Miali Pala et vicariu desu episcopadu de Sorra, su calle capidulu tenet cun sos venerabiles padres et frades desu episcopadu, sos calles sunt et primu 3 canonicu Leone, canonicu Comida de Muru, canonicu Asochor de Tori, canonicu Pedru de Serra, canonicu … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [350]

Il Registro di San Pietro di Sorres [353]

(c.76v.) 1 Item statuimus et hordinamus atendentes et conside- rantes paupertatem clericorum nostre diocesis sorrensem proter penuriam beneficiorum nostrorum ex dicta diocesi ex quibus tamen canonici et rectores vitam eorum minime sustentare pos- sunt volumus, statuimus, et hordinamus quod cando absiderit aliquis benefitium ab cura quamvis, quod illud benefitium nullus canonicus aut alis beneficiatus non … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [353]

Il Registro di San Pietro di Sorres [354]

c.77r.) 1 Arebut canonicu Paulu Pina coma collocter dels fruts del bisbat de Sorra. Primo l’ayn qui contana a la serdescha MCCCCXXXXVI. Froment raseris CLXXI m III 1/1. Ordi raseris LXXI. Vy bots X 1/1. Tot lo bestiar de delma stimat L. XXV. Del bestiar dels salts per mans de donno Johanne Pilialbo porchs XIIII. … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [354]

Il Registro di San Pietro di Sorres [355]

1 Arquiprede de Marongiu. 2 Su reverendo archiprede de Marongiu aet propossadu in su capidulu, tenendo ditu capidulu vicariu Johanne Cataçolu, celebradu ditu capidulu  inter  de  santa  Victoria  a  dies  XXII  de  martu MCCCCLXXXXVIII cun sos venerabiles et primu: 3 canonicu Miali  Pala,  canonigu  Johanne  Delogu,  canonicu  Johanne de Muru, canonicu Bertramu Madida, canonicu Mariane Baldu, su rectore  de  Semestone, … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [355]

Il Registro di San Pietro di Sorres [356]

(c.78r.) MCCCCXXXXVIII die XXII mensis f<ebruarii>. 1 Capitulu hordinadu per isu vicariu de Sorra canonicu Gantine de Nula. 2 Est istadu conpostu de fagher sa quindena durante sa santa quadragesyma, ço est qui omnia dominigha syat in santu Pedru de Sorra unu canonicu et unu rectore su sapadu nocte pro narre compleda, sa dominicha pro narre … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [356]

Il Registro di San Pietro di Sorres [359]

1 A dies XI de capidanni MCCCCXLVI. 2 Su venerabili vicariu arquipreidi Gantine de Nula, canonicu et vicariu de Sorra, per cumandamentu dessu reverendo segnore Johanne Çansis episcopu de Sorra su scritu vicariu pro çertas erransias, dissobidiensias et cumandamentos factos per isu reverendo segnore scritu et vicariu et per cumandamentu dadu per isu anteditu vicariu ad preideru Nicola … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [359]

Il Registro di San Pietro di Sorres [361]

(c.79v.) 1 †…† capitulu in sa ecclesia presenti domino, domino Stephanus episcopus soranus cun voluntade de totu su capitulu sy est facta constitutione que unu clamadu preide Mariane de Cher- qui in totu su episcopadu de Sorra non depiat celebrare missa nen facher nexiunu sacramentu et revocamilu, 2 et gasy comente lu revocamus volimus que … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [361]

Il Registro di San Pietro di Sorres [362]

†…† MCCCCXL. 1 Preidi Nicola Honida est venidu ad patu et ad convenientia cun preidi Antoni Corsu, rectore de Terchido, de li ofitiare sa dicta villa ad rexione de liras X per annu et isu pede dessu altare, revocande sa die de sanctu Matheu et isas paschas, sapadu sanctu, de causas et de †…† sas quales liras X … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [362]

Il Registro di San Pietro di Sorres [365]

(c.80r.) †…† salutis millesimo quingentesimoprimo †…†uagesi- motertio Sassari. †…† reverendissimus in Christo pater et dominus don Salvator Salapusus <Dey et apostolice> sedis gratia arquiepiscopus et metropolitanus turritanus †…† episcopum sacerensis et plova- rensis ac abbas monasterii <Sancte Marie in> Paludibus sistercen- sis ordinis et sacre C. c. et †…† consiliarius pastorali †narer† super gregem †…†issum … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [365]

Il Registro di San Pietro di Sorres [366]

Die optima preditorum m<ensem>. Reverendissimus  dominus  Johannes  Serra  canonicus  et  vicarius†…† rius deputatus ad visitandum †…† prefatum illustrem et reverendissimum. Visitata fuit in primis capella santi Petri †…† beneficiati sunt reverendus Anthoni Serra canonici turritani et presbyter ma†…† idem et retaulum due linsea †…† re zamelori nigri duo candela †…† certorum domorum si tar†…†.     [366], ≡ due … Leggi tutto Il Registro di San Pietro di Sorres [366]