Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – LXIX

Il Re di Aragona Don Giovanni II manda ordini a Don Nicolò Carroz vicerè di Sardegna, e a Pietro Pujades Governatore del Capo di Logudoro, affinchè col consiglio e direzione di Bernardo Sanfores, o Sentforès, consigliere regio ed assessore nell’isola, infliggano le pene dovute al marchese di Oristano, a Mossen Serafino di Montañans, a Mossen Angelo Cano, a Mossen Brancaccio Monca, e ad altri cavalieri, baroni e feudatari del Regno, i quali aveano contravvenuto a molti Bandi Reali, ed aveano commesso varie novità contro l’Autorità Sovrana.

(1477. – 3 ottobre).

Dai Regii Archivi di Barcellona, Registr. Sardiniae XI, ab an. MCCCCLXXVII ad an. MCCCCLXXVIII, fol. 35.

Don Joan, per la Gracia de Deu, Rey Daragò, de Navarra, de Sicilia, de Valencia, de Mallorques, de Sardenya, y de Corcega, Comte de Barchenona, Duch de Athenas, y Neopatria, è Comte de Rossellò, y Cerdaña. Al Spectable, amàt Conseller nostre Don Nicolàu Carroz Darberea, Visrey en Regne de Serdeña, è a Mosen Pere Pujades, Governador en Cap de Lugodor, è à cascun de vos, salùt, è dilecciò. Segons som informàts, lo marquès de Oristany, Mossen Sarafi de Montañans, Mossen Angelo Cano, è Mossen Branchacho Monca, et molt altres Cavallers, Barons, è altres heretats en lo dit Regne, è signantment en lo Cap de Lugodor, son cayguts en grans penes, que puguen en grans quantitats, tan per manaments romputs, com per diverses causes, è rahons, è volèm les dites penes sien executades; per açò à vosaltres, è à cascù de vos dièm, cometèm, è manàm que de les dites coses prengàu informacion, è tots aquells Barons, è persones que trobarèu haver encorregùt en les dites penes, executeu, et executar façau en les penes en que seràn encorreguts, à consell del Magnifich, amàt Conseller, è Asessor nostre en aquex Regne, Micer Bernàt Sanfores, no obstant qualsevulla frivola appellaciò per aquells interposadora, fahent, è ministrant sobre les dites coses, breu spachat cumpliment de justicia, è no res menys inquiràu ab lo dit Consell contra qualsevol persones usuraries, è fahents molts contrastes, è contra aquells proceyscàu, segons per justicia trobarèu esser fahedor, èus serà consellàt, haventvos en les dites coses ab la diligencia, que necessaria es, procehint sumariament, è simplement, la sola veritàt del fet considerada. Datum en Barchenona à IIJ de Octubre en lany de la Nativitàt de nostre Señor M.CCCC.LXXVII.

Rex Ioannes.

Dominus Rex mandavit mihi Ioanni de Sant Jordi, vosa per Regentem Thesaurariam, et Rosell pro Conservatore.