Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XIV – XXIII

XXIII.

L’Infante Don Alfonso di Aragona manda Francesco Daurats suo confidente in missione secreta presso Ugone di Arborea, per concertarsi con quest’ultimo su molti affari riguardanti la guerra, che si faceva in Sardegna ai pisani.

(1323, 26 dicembre).

Dai Reg. Archiv. di Barcellona, Regist. Sardiniae, ab ann. MCCCXXIII. ad MCCCXXIIII. fol. LXXII.

Infant Namfos, Primogenit del Illustrissimo Rey Daragò, son Procurador General, y Compte de Urgell. Al molt Noble, e molt  amàt Hugo Vezcomte de Bas, è Iutge Darborea, salut, é dilecciò. Sobre alguns affers, trametèm à la vostra presenciae, lo feel nostre en Francesch Daurats, portador de la present. E axi volém, eus pregàm: que vos hajats fé à les paraules, é açò quel dit en Francesch vos dirà, per part nostra; é axi com Nos de vos fiàm, vullats complir de tot, en tot aquelles coses, perquelos affers molt, ò requiren, segons que vostra discreciò sab bé coneixer. Datum en lo setge de Viladesgleyes VII. calendas Ianuarii, anno Domini M.CCC.XX, tertio.