Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XIII – XXVI

Atto di fondazione della chiesa e monistero di S. Maria di Bonarcanto (Bonarcado) fatta da Costantino II giudice di Arborea.

(1211, 20 ottobre (1)).

Dal Mittarelli e Costadoni, Annal. Camald. Append. al tom. IV. col. 240-241 e seg.

Condace (2) Sancte Marie de Bonarcanto. Iudex Constantinus.

In nomine Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ego iudice Constantine de Arborea territorium, simul cum uxore domina Anna, ex consilium archiepiscopi mei Homodei pro remedium anime mee, et pro remissione omnium peccatorum meorum compono, dispono, assigno et facio istud condacium et istud cenobium ad honorem individue Trinitatis et intemerate virginis Dei genitricis Marie, que omni ambiguitate remota constituo ad regendos inibi servos  Dei sub regulari tramite sanctissimi et reverendissimi patris Benedicti, qui serviant Deo omnipotenti die ac nocte quandiu hec duraverit vita, nunc autem cognitum sit omnibus tam fratribus meis quam cunctis affinibus, consentiente, et collaudante prelibato archiepiscopo meo Homodei, quod ego omnino trado hoc monasterium sub ditione et iure, et potestate et regimine et disciplina abbatis Sancti Zenonis episcopi sub tali conditione, ut abbas Sancti Zenonis omni tempore mittat in hoc monasterio de suis monachis, qui regant illud et ordinent et laborent, et edificent, et plantent ad honorem Dei, et Sancte Marie, et Sancti Benedicti et Sancti Zenonis, et per manus illorum ordinetur prepositus, quem ipsi elegerint, cum voluntate et a placito et successorum meorum delivero atque condono domo Sanctae Victorie de Montesancto cum omnia cantu haet, et terras, et bingias, et saltus Dorrodolassu, et colat a Nuraque Dorisezo, et moliat a petra de sua de Corbu, et benit a su erriu de petra de Cavallu, et benit a su Montiglu de Uturdarzay, et beni a su castru de su Candzone, et benit a su castru de Monticlu de piscobus cum homines et masones de omnia signu de grussu et minudu, et dolli assoltura pro custu saltu, qui si lu arregant et castiguent omnia temporale, et pro glande et pro pastu in perpetuum in quo fuoli usu, et est hoc die de castigaresi…saltu de regnu. domo de Sancto Augustino de Austis cum omnia cantu haet, et terra et bingias, et saltos e Gastalbernor, in quo si ferit a pare cum sa semida de diguie, cum sa semida de onna, et segatsi de pare, cun zinzau, in quo girat termin et sinnas suas de totu su saltu et homines et masones donnia signu, et de grussu et minudu doli assoltura, et silu arregant, et castiguent omnia temporale, et pro glande et pro pastu in perpetuum, in quo fuoli usu et est hoc a die de castigaresi saltu et regnu. Domo de Santu Pedru de Vidoni cum omnia cantu haet et terras et bingias et saltu dollimor, in quo lu girat secia dia paca de Colletorio deretu a Gilispuri, deretu a castru de Viola Moiu, deretu a castru de Velio, et moliat a mon figlu de piscobu, et moliat deretu a marguine de Sancta Victoria, et moliat a castru de Stria, et moliat a petra de su Espiri deretu a castru Ulguni, deretu a Erria de Ollandaria, deretu a marguine de Vicedu, deretu a iscalas de Suanni, deretu a haidu de prada de Huguedu cum servos, cum ancillas, et cum mazones domnia signu de grussu et de minudu et doli assoltura, qui si lu arregant, et castiguent, omnia temporale, et pro glande et pro pastu in perpetuum in co fuoli usu, et est hoc a die de castigaresi saltu de regnu. Et domo Sancte Marie de Boele cum omnia cantu haet partin do pares cun su regnu, et terras et bingias et domesticas cantas ivi haviat et su saltu dolo, partin dolu ladusa pare cum clesia, cum serbos et cum ancillas et cum mazones, donnia signu et de grussu et de minudu et doli a soltura, qui si lu arregant et castiguent omnia temporale, et pro glande, et pro pastu, et pro laore in perpetuum in co fuoli usu, et est hoc a die castigaresi saltu de regnu. Et domo Sancti Seregi de Suri cum omnia cantu haet, cum terras, cum bingias, cum servos, cum ancillas, cum mazones, et cum sa persone cantu haviat Terrico de Scopedu, de servos, de ancillas et de paules et de puzu Striliges apat sinde prode usque in fine seculi. Et domo de Sancta Victoria de Serla cum omnia cantu aet cum terras, cum bingias, cum servos, et ancillas, et cum tota sa persona, qui fuit de donnu Picielu de Petro, in quo narrant cartas suas. Et domo Sancti Iorgi de Calcaria cum omnia cantu haet, et terras, et bingias, et serbos, et ancillas, et mazones de onnia signu, et dolli su saltu meu pegugiare de Serra de Castula, in quo si segat da a su saltu de Mambari, et colat totue plus flumen Ilbau, et signet si scala de su fruscu, et si partet de pare cum saltu suru, et benit a petra de Scudu, e falat a su bau durciacida, et falat totue pos flumen de Cannavaria et falat a bau de Sinnias, hue est sa figu alba, et hue sa fliscat cum Mambari et dolli sa persone, qui fuit de dolli Piciellu de Sezo, qui poserat esse a Santu Iorgi de Calcaria cadu de fegerat a novu cun issa segadura de su saltu dardagocippa, in co lu iugirat a Iaga de drogueda de bau et benit a arriola et uturu et benit a fumaria de guercu et segatsi de pare cun su saltu de Mariane Dorru et girat si a Isela de querbu, et falat post flumen a nurque dolirandra et fliscatsi Maidugosipu et issa domestica de Cobula et sa parsone caviat in Sezo cun suos dasinari cum omnia causa issoro. E sa persone de sobro et de gergeni cun essa Vingia de rezengario cum servos, cum ancillas suas deravale, et cum omnia libertatos suos pausollos et affirmolos in manu de su priore qui capat benedicta. Sa parione de donnu Piciellu cantu haviat per totu logo, in co narrant cartas suas. Et domo Sancti Simeonis de Vesala cun segadura de su saltu de Vesala, qui le est ingiru, daue su Nuraque de Vesala, et benit a Nuraque Piccinnu, et benit a Masoniu de Causare, e benit a Masoniu de Serra de framaza et calat a sa Mura de Masbari et affliscatsi in issu Nuraque de Vesala. Et domo de Santu Pedru de Milipicinnu cum omnia cantu haviat Donna Focode, qui fuit Donna De Logu mugiere de iudice Comida de Salanis, et fegit issa sa clesia illa anon ponendove tota sa villa de Millipicinnu, qui fuit sua pegugiare, sene havere parte, non liberu, non serbu alienu, cum terras et bingias et terras, et ancillas et libertados, et saltu, qui si segat daue sa cinniga Fegoi de Milianu, et benit a su grisajone de sa Cotina suta su maniamentu de sas risoes, e benit a sa petra de sa grugue dena de querquis, et benit a sas petras darriola de donna et colat su termen de domestia de Comida, et colat a funtana de Maganie et benit a arriolas de campu totue via de rune, et compler a Nuraque piccinnu, et levat sa via vetere a su castru de Castru de Muru de Comida et falat a sa Cinniga Ulpina de mutu de gausari et ferit a sa Iaca de su pratu de purpurrui et falat totu deretu flumen a bingias de Muru et falat a sa funtana puado ruinas et falat flumen et afliscatsi in issa Cinniga de figos de Miliana, et de su saltu dogiastru parsone cantu haviat, gasi illila confirmo. Et confirmoli ego iudice Petrus Barbore a custu monasterium tota sa parsone de Donna Facode et de sas terras da fiju qui derat pro anima risadessia, et issu monumentu suo, si lie barrigat guimbe annos de faguer custu serbissu, fratres suos a qui las derat, torrent sas terras a Clesia, et confirmoli sa domo de Santa Corona de Vivora cum omnia cantu haet, cum terras, cum bingias, cum servos, et ancillas, et cum omnia Masone et confirmoli sa domo  de Santa Barbara cum turre cum omnia cantu haet, cum terras, cum bingias, cum servos et ancillas etc. et ad perpetuam firmitatem privilegii volumus illud nostri sigilli impressione signari, et signatum fuit Pisis in ballatorio domus claustri ecclesie Sancte Viviane, anno millesimo ducentesimo XIII kalendas novembris. Guillelmus aurifex et Doselinus aurifex testes fuerunt in presentia domini Bernardi monachi. Ego Bernardus archiepiscopus Arborensis propria manu subscripsi et aliis subscribendum tradidi.

Ego Bernardus Ventrelli domini imperatoris Romanorum iudex mea manu firmavi.

NOTE

(1) Sebbene il presente diploma, e il seguente atto di conferma per parte di Bernardo arcivescovo di Arborea, fatti e scritti entrambi nello stesso giorno 20 di ottobre, abbiano la data  del 1200, tuttavia appartengono al 1211, poiché la indizione decimaquarta notata nel suddetto atto di conferma cadde appunto in quest’ultimo anno. Tale indizione corrisponde pure al 1196: siccome però nel 1196 l’arcivescovo di Arborea era Giusto, cui succedette Omodeo antecessore di Bernardo, perciò è manifesto che ambedue questi atti debbono riferirsi all’anno 1211, e che la data del 1200 debbe ritenersi per errata, come la ritenne, dopo più maturo esame, l’erudito Mittarelli, che pubblicò per il primo il diploma del Giudice Costantino, e l’atto di conferma dell’arcivescovo Bernardo.

(2) Condace, ossia Condague. Sul significato di questo vocabolo ved. sopr. la nota (1) al documento N° IV del Secolo XI, pag. 149.