Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XVII – XLVII

Diploma di laurea in medicina spedito dal cancelliere della Università di Pisa a Francesco de Santu di Simone, cittadino ed allievo della Università degli studi di Sassari, nel quale è testualmente riportato il giuramento e la professione di fede, che si prestavano dai candidati dopo l’esperimento, e prima di conseguire il grado, i dritti, e le insegne dottorali.

(1640 – 1641 stil. Pis. – 21 giugno).

Dall’originale posseduto dall’autore del presente Codice Diplomat.

In Dei nomine. Amen.

Scipio de Pannocchieschis nobilis patritius Senensis, ex comitibus Ilcij, Dei, et Apostolicae sedis gratia Archiepiscopus Pisanus, insularum Sardiniae et Corsicae Primas, et dictae, sedis Apostolicae in eis legatus natus, nec non Pisani almi gymnasij Apostolica Cesareaque authoritate Cancellarius, eoque in infrascripto actu absente, Nos Petrus Ioannes Lantes, nobilis Pisanus I. V. D. Archidiaconus Primatialis Ecclesiae Pisane Abbas Sancti Nazzarii, et Angeli Casalis Verij, Prothonotarius Apostolicus, utriusque signaturae Sanctissimi Domini Nostri Papi Referendarius, Vicarius, ac Locumtenens generalis ab eo, ad infrascripta omnia, et singula specialiter constitutus, et deputatus universis, et singulis praesentes nostras inspecturis salutem in Domino sempiternam. Cum inter caeteras in toto orbe terrarum venerandas, et famosas Academias, et clarissimorum Doctorum universitates Pisana, multis ornamentis, et privilegiis honestata maxime fulgeat, in qua etiam ad Doctoratus, et magisterij publicam, et eminentem dignitatem Pontificia, et Caesarea authoritate sublimatur, et extolluntur illi, quos longo exercitio labore studio disciplina, et ingenio, summis vigiliis omni denique conatu, et nixu, spraetis, et relictis voluptatum illecebris, se se doctrinae penitus dantes Sacras, et pene Divinas Philosophiae Maedicinaeque scientias adeptos, maximis laudibus, ac verissimis testimoniis accurate reperit probatissimos, et quos certamen generalis, et rigorosi examinis, coram Nobis, et Venerando Philosophorum et Medicorum Collegio, per concurrentem virtutum copiam meritorumque Excellentiam, ita promovet, ut Doctoreis infulis privilegiis praerogativis honoribus, et dignitatibus veniant decorandi. Cum itaque egregius, ac eruditus Vir moribus modestus ingenio acutissimus doctrina praeditus, et scientiarum cognitione praeclarus Dominus Franciscus de Santu Turritanus, filius Simeonis de Santu, qui sua florente aetate in caeleberrimi Sassarensi et Pisano gymnasiis per quinquennium assiduis exercitatus vigiliis, Philosophi et Maedici sollicitam, et curiosam operam iugiter impendit, et navavit scholasticosque actus arguendo conferendo disputando, et exercendo de hinc fuerit legittime coram Nobis Vicario, et Vicecancellario, praefato praesentatus pro magnificos et eximios Viros, in Philosophos et Maedicos Doctores Excellentissimos

Don Oliverium Celatam Pisanum.

Don Franciscum Segherium a Montecarolo,

Don Dominicum Vineam Florentinum,

Don Bartholomeum Talentonium Fivizanensem,

Don Iulium Bellavitam Pisanum,

Don Andrea Checcaccium Pisanum,

Don Ioannem Baptistam Ruschium Pisanum,

Don Peregrinum Coluccium a Montecarolo,

Don Constantinum Vineam Florentinum,

Don Franciscum del Rosso de Blentina,

Don Raineryum de Damianis Pisanum,

Don Cammillum de Studiatis Pisanum, et

Don Marcum Grossium de Blentina.

Promotores suos, in eodem Pisano almo gymnasio publice legentes examinandus, et approbandus, in sacra Philosophia divinaque Maedicina et ob oc se subiecerit arduo,ac rigoroso examini privato nostro, et clarissimorum Doctorum, Sacri Collegii Philosophis et Maedicis civitatis Pisanae in quo quidem examine dictus Don Franciscus puncta sibi de more In Philosophia et Maedicina externa die, hora XIJ assignata Vs. In Philosophia Tex. 69 primi Phys. Subiectam autem etc. In Maedicina vero Aphoro 9 primae sess. coniettari itaque etc. miro ordine recitando, et argumentis acute, et subtiliter non tam scholastico, quam doctoreo, quidem more respondendo, adeo docte, et bene se gessit, et ita, ac taliter se habuit, ut comuni dicti Collegii voto, et consensu, unanimi nemine penitus penitus discrepante dignissimus existimatus fuerit, ut sacrae Philosophia divineque Maedicina ornamentis gradu et insignibus faeliciter honestaretur. Nos igitur consilio concordia comuni consensu, et unanimi voluntate Collegii praedicti in sufficienti numero collegialiter de nostro mandato congregati, eundem nobilem, et praeclarum Virum Don Franciscum ante dictum èraevio processu praecedente, et habita diligenti informatione de fide Catholica, et ipsius Religione, et iuramento praestito in manibus nostris iuxta formam Bullae per eum lectae felicis recordationis Pij Papi Quarti, super iuramento praestando, et professione facienda, sub Datum Romae apud Sanctum Petrum Año Incarnationis Dominicae M. D. LXIIIJ, idibus Novembris, Pontificis sui anno quinto, cujus professionis, et iuramenti forma, nunc describitur ad verbum Sancti. Ego Franciscus de Santu, firma fide credo, et profiteor omnia, et singula, quae continentur in Symbolo fidei quo Sancta Romana Ecclaesia utitur Vs. Credo in unum Deum Patrem Onnipotentem factorem Coeli et Terrae visibilium omnium, et invisibilium, Et in unum Dominum Iesum Christum filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia secula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de Coelis, Et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, Et Homo factus est, Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus, et sepultus est, Et resurrexit tertia die secundum scripturas, Et ascendit in Coelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos, et mortuos, cuius regni non erit finis, Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, Qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre, et Filio simul adoratur, Et conglorificatur, qui locutus est per Prophetas, Et unam Sanctam Catholicam, et Apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum Baptisma in remissionem peccatorum, Et expecto resurrectionem mortuorum, Et vitam venturi saeculi Amen. Apostolicas, et Ecclaesiasticas traditiones reliquasque eiusdem Ecclesiae observationes, et constitutiones firmissime admitto, et amplector, Item Sacram scripturam iuxta eum sensum quem tenuit, et tenet Sancta Mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu, et interpretatione sacrarum scripturarum, admitto, nec eam unquam nisi iuxta unanimem consensum Patrum accipiam et interpretabor, pro fiteor quoque septem esse vere, et propriae Sacramenta novae legis a Iesu Christo Domino Nostro institula, atque ad salutem humani generis Is. non omnia singulis necessaria Sancti Baptismum Confirmationem Eucharistiam Penitentiam Extremam Unctionem Ordinem et Matrimonium, illaque gratiam conferre, et ex his Baptismum Confirmationem, et Ordinem sine sacrilegio reiterari non posse, receptos quoque et approbatos, eiusdem Ecclesiae Catholicae ritus in supradictorum omnium Sacramentorum solemni administratione recipio, et admitto, omnia, et singula, quae de peccato originali, et de iustificatione in Sacrosancta Tridentina Synodo tradita, definita, et declarata fuerunt amplector, et recipio, Profiteor pariter in Missa offerri Deo verum, proprium, et propitiatorium Sacrificium pro vivis, et defunctis, atque in Sanctissimo Eucharistiae Sacramento esse vere realiter, et substantialiter corpus et sanguinem, una cum anima, et Divinitate Domini Nostri Iesu Christi, fierique conversionem totius substantiae panis in corpus, et totius substantiae vini in sanguine, quam conversionem Catholica Ecclesia transubstantiationem appellat, fateor etiam sub altera tantum specie totum, atque integru Christum, verumque Sacramentam sumi, constanter teneo Purgatoriu esse, animasque ibi detentas fidelium suffragiis iuvari similiter, et sanctos, una cum Christo regnantes, venerandos, atque invocandos esse, eosque orationes Deo pro nobis offerre, atque eorum reliquias esse venerandas, firmiter assero imagines Christi, ac Deiparae semper Virginis, nec non aliorum Sanctorum habendas, et retinendas esse, atque eis debitum honorem, ac venerationem impartiendam, Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in Ecclesia relictam fuisse, illarumque usum Christiano populo maxime salutarem esse affirmo, Sanctam Catholicam et Apostolicam Romanam Ecclesiam, omnium Ecclesiarum Matrem, et Magistram agnosco, Romano Pontifici, Beati Petri Apostolorum Principis Successori, ac Iesu Christi Vicario, veram obedientiam spondeo, ac iuro, caetera item omnia a Sacris Canonibus, et Oecumenicis Conciliis, ac praecipue a Sacrosancta Tridentina Synodo tradita, definita, et declarata, indubitanter recipio, atque profiteor, simulque contraria omnia atque hereses quascumque ab Ecclesia damnatas, et reiectas, et anathemizzatas, Ego pariter damno reicio, et anathematizzo, hanc veram catholicam fidem, extra quam nemo salvus esse potest, quam in presenti sponte profiteor, et veraciter teneo, eandem integram, et immaculatam, usque ad extremum vitae Spiritum constantissime (Deo adiuvante) retinere, et confiteri, atque a meis subditis seu illis, quorum cura ad me in munere meo spectabit, teneri, doceri, et praedicari, quantum in me erit curaturum, Ego idem Franciscus, spondeo, voveo, ac iuro (sic me Deu adiuvet) et haec Sancta Dei Evangelia, ac etiam iuramento praestito in manibus nostris, de observanda constitutione faelice Recordia Pij Papi Quinti, aedita, spectante, et pertinente, ad Dominos Maedicos sub datis Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die VIIJ martii 1566, Pontificis sui anno primo, et super Cathedram constitutum, in Nostri, et aliorum praesentia diligenter examinatum Catholicum, et Religiosum repertum simul, et apporbatum, diximus, pronunciavimus, et declaravimus, sufficientissimum doctissimum et meritissimum ad habendum consequendum, et obtinendum licentiam, publicum gradum, et solita doctoratus insigna, in Sacra Philosophia divinaque Maedicina facultatibus, suprascriptis illique tunc authoritate superius plenissime demandata, qua in hac parte fungimur uti meritissimo Philosopho et Maedico Doctor in eisdem legendi, docendi, glosandi, disputandi, consulendi, interpretandi, examinandi, ac iudicandi, Cathedram Magistralem ac Doctoralem ascendendi, illamque vegendi, caeterosque Doctoreos actus, et Magistrales Pisis, et ubique locorum, ac terrarum publice exercendi, plenam, liberam, ac omnimodam potestatem licentiam et facultatem, cedimus, damus, et concedimus, per has nostras ipsum Nobilem, et Preclarum Virum Don Franciscum pronunciantes, affirmantes, et declarantes Philosophum et Maedicum Excellentissimum esse Doctorem, receptis postremo, per eum ab eodem Excellentissimo Philosopho et Maedico Doctore Don Oliverio de Celata, Compromotore suo suprascripto, ac aliorum suorum Compromotorum, nomine ipsarum facultatum, et gradus solitis doctoratus insignibus, libro Sz. Clauso mox aperto, Birrectoque vice laureae eius capiti imposito, ac demum anuli aurei subarractione, cum osculo pacis paternalibus, magistralibusque benedictionibus, qui omnibus sic publice insignitus, et coronatus faelici coronetur in patria, per viventem in secula. In quorum omnium et singulorum fidem robur, ac testimonium praemissorum praesens, hoc publicum instrumentum autenticum in se continens privilegium, per Sancti Ioannem Franciscum Commaninium, civem Pisanum Notarium nostrum, et Archiepiscopalis Pisana Curiae Cancellariam substit: infrascriptum rogari, ac subscribi, iussimus sigillique eiusdem Illustrissimi et Reverendissimi Pisani Archiepiscopi appensione muniri, Datum Pisis in palatio archiepiscopali, coram, et praesentibus ibidem, Excellentissimo I. V. D. Domino Iuliano Lupio Pisano, Domino Gavino Zampello Turritano, Domino Iuliano Carrucchio eiusdem civitatem. Et quam plurimis aliis testibus ad predicta vocatis habitis, et rogatis, anno ab Incarnatione Domini Nostri Iesu Christi M.D.C.XXXXI stilo Pisano indictione VIIJ, Romano vero, atque florentino M.D.C.XXXX die vero 21 mensis iunii Urbano VIII Summo Pontifice anno XVIJ sui Pontificatus, regnante Serenissimo Principe Ferdinando Tertio, Dei gratia Romanorum Imperatore, et Serenissimo Ferdinando Secundo Magno Ætrurie Duce Quinto dominante summe, felicissimo, et inclito pacis moderatore.

Iohannes Franciscus Comanninius Cancellarii subvicarii.