Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XVII – III

Gli Stamenti Sardi propongono una legge coercitiva, e ne ottengono la sanzione dal re di Spagna e di Aragona Don Filippo III, per obbligare i proprietari di terreni chiusi od aperti alla piantagione di alberi di gelso, onde poter introdurre nell’isola l’arte della seta.

(1603 …)

Dagli Atti originali del Parlamento celebrato in Sardegna sotto la presidenza del vicerè Conte Delda, cap. 9, fol. 108. – Antico Archiv. Patrim. Regio.

Item suplican a Vostra Señoria Illustrissima los dits Estaments, que attes lo present Regne es apte per fer qual se vol arbitre, y la causa per la qual se dexa de fer moltes coses ue serian de molta utilitat, y ganancia, y la poca inclinacio, y industria que los naturales tenen a fer semejants arbitres, com serien sedes, oli, olives, draps, y altres semblantes coses, la qual industria es just sia excitada; y perço suplican a Vostra Señoria Illustrissima mane estatuyr, y decretar, que tots les del present Regne, axi de ciutats, com de viles, que tinen viñes, y algun camps, o tancats, que no servexen per sembrar forment, ordis, o faves, que sian tinguts, y obligats criar hi, y mantenir hi, en las tals viñas, o tancats, dos docenas almenis cascu de arbres de moras, y que azo sia efectuat dins tres annis, sots pena a cascu que contre fara de sinch lliures, en la qual si incidesca en continent, que passats los dits tres annis no se trobaran plantats dits arbres de mora; y apres si incidesca de dos en dos annis en dita pena, lo que se trovara no aver plantat los tals arbres; y dita pena se aplique, en les ciutats, è viles Reals, al Real Fisch, y en las villas, y llochs de Barons als Señors de lloch; porque de esta manera, aventhi en lo Regne moltas moras, se introduira ab facilitat l’art de fer seda, cosa que sera molt utilosa al present Regne, y asso sens perjudici de les essempcions, immunitats, y privilegis que tenen les ciutats del present Regne.

Que es fassa com se suplica, en les terres aptes per criar, y ferse arbres de moras.

Sabater Notarius.

Està be decretats per lo Virrey.

Covarruvias Vicecancellarius.