Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XIV – XCIII

Mariano di Arborea (1) ordina la erezione, e costruzione di un nuovo borgo presso il castello di Goceano, destina venticinque famiglie da lui dipendenti per cominciare ad abitarlo, e accorda vari privilegi ed esenzioni a coloro che anderanno a stabilirvisi, promettendo ai medesimi spazio sufficiente per costruirvi le loro abitazioni, e terre per l’esercizio dell’agricoltura.

(1356, 16 agosto (2)).

Dai Regii Archivi in Cagliari, Vol. L. 1.° Num. 10 – Collaz.

In nomine Domini amen. Deus principi de pagui pro sa potentia dessu quali sunt sas chidades guardadas et multiplicadas et pro issu spligu et isplendore suo assos principes et potentes  segnores neuna maiore gloria at declaradu qui ode faguiri novas chidades et logos over et issos chi sunt fundados amplificare et crescere. Et impero nos Marianus de Arborea segnore de Gociani et de Marmela pro inmaginatione habita longu tempus et etiam pro industrias et pregueras ad nos porrectas plus boltas per multos nostros subditos et fideles pregando nos qui a probe dessu burgu dessu dictu castellu nostru de Gociani de novu unu burgu faguiri et faguiri faguere deberemus faguendo a totos sos homines et personas chi bennerent asso ditu burgu et qui inny admorarint libertadi et franquicia in perpetuo duraturas acio qui in su ditu burgu sos dictos fidelis nostros edificios facant acio qui sos ateros homines et persones dessos ateros segniores dessa insula a su ditu burgu et logu pozant benne cum sos benes issoro consignando logu ad icussos quilloe ant benne pro faguiri domos et terras pro arari et saltos pro retenne et mantenne su bestiamini issoro. Et bolendu in su ditu burgu novu faguiri et ad icussos quillos hant benne in totas sas terras benignamente gubernari acio quissos aplus fidelitadi et devocione siant obligados et acio qui ssos ateros homines et personas cant desiderari venire assa segnoria nostra non timant ma plus seguramente suta sa protectione nostra si somictant ad honore dessu onnipotente Deus et dessa beada Virgini Madri Madonna Sancta Maria et de totus sos sanctos suos et ad nostru et dessa domo nostra gloria et honore appida primamente sa nostra et desso sabios nostros matura delliberatione de faguiri su ditu burgu non bolemus et ordinamus quissu dictu burgu nou si facat in su predictu logu faguendollis plena gracia a totos sus homines et personas dessas ateras villas dessos ateros segnores dessa isula cant benne assu dictu burgu non durativas in perpetuum dae ognia serviciu et factione et gravicias realis et personales et mixtas. Et deputamus illis su saltu nostru de Gociani over ateru officiale nostru per nos hat confinari cum totos sos paschimentos abas et cursus dabas et cum totu sas ragiones et pertinentias confinis intramentos et eximentos ad nos pro qualunca modu spectantes excepto sa quarta parte de cussu saltu sa quale per ateros subditos nostros et servitores reservamus. Et deputamus illis saltus pro retenne su ditu bestiamini issoro et terras pro vingias et ortos faguiri et plantari su quale saltu si depiat partire pro issu ditu castellanu over officiale nostru ad icussas terras deputadas inter issos homines dessu ditu burgu secundu sa qualidadi et bisognus dessas personas sas quales terras deputadas ad totos sos dictos hominis venientis dessas ateras villas non nostras assu ditu burgu ad issos et ad ciascunu dessos pro vigore dessa presente scriptura donamus ad avere tenere et possidere et gaudere et issutili issoro faguiri sos quales lis siat licitu qui poçant vendere et alienare assos homines habitantes in su dictu burgu over quilloe benneret ad habitari comente ad issos hat plaguiri transferentes in issos et in ciascumu dessos et heredes issoro totas sa ragiones camus in sas ditas terras camus assos dictos homines deputadas per issas quales in probiu nomen issoro poçant sas dictas terras defendere et averi prebia actione utili et directa. Et chi ad ciascunu cat benne a su dictu burgu novu li siat licitu de edificare et issos edificios et fraigos ad issos et heredes issoro in inperpetuum remanni per icussu modu et forma qui dae supra si contenet dessas terras aratorgias e dessas terras de ponne a vingia et ad ortos et cum cussas franquicia et libertadi segundu chi de supra est naradu exceptu et reservadu quissos dictos homines siant tentos ad… cavalcadas et assos dirittos, o gabellas sas quales sillis imponerent per nos o per heredes nostros cio est chi dae nogue ad annos deghe proximos chi nos benit dae poi quissu ditu logu at essiri habitadu et ciascun cat benne assu dittu burgu non siat tentu ne constrictu de pagare gabellas over dirictu de neuna condicione infra spaciu de annos baturu et dae su die qui su dictu burgu at incumenciari ad habitari ma dae cussos pagare siant inde per totu su dictu tempus exemtos et passados sos dictos annos deghe ciascunu siat tentu ad pagari sus dirictus over gabellas incontinenti irritando sos dictos annos baturu. Et qui ciascunu at servare sa carta nostra de logu de Gociani (3) cum sos capidulos ad icussa adiunctos over qui sillos adjunguirint per nos ho per heredes nostros sos quales non esserent contra sa libertadi et franquicia facta assos dictos homines et concessa si veramente qui non siant tentos de dari de jurados pro neunu tempus assos ateros homines et personas dessas ateras villas nostras over dateros segnores dessa isula pro neuna cagione over causa ne icussos homines dessas dictas villas siant tentos ne depiant dari de jurados assos predictos homines dessu dictu burgu pro neunu tempus ne causa over cagione ma siat illis licitu addimandare dae sos ateros homines dessas ditas    villas et issos dictos homines dae cussos dessu burgu sos furtos et damnos publicamente commissos et convinctos pro testimongios over pro sacramento et pro cussu tale furtu ad nos pagari sas maquicias secundu qui si contenet in sa dita carta de logu. Item si algunu desos homines dessas villas dessos segnores frades nostros advennerent qui benirent assu dictu burgu et logu ad habitari cussu tali siat tentu ad icussa villa unde esseret partidu de pagari cussu dadu e tribudu su quali fudi lentu e qui soliat in su tempus quilloe faguiat residencia et in su ditu burgu possedat sa libertadi et franquicia supradicta secundu qui issos homines dessu dictu burgu. Et bolemus qui pro bonu principiu dessu dictu burgu homines vinti quimbi de su dictu districtu nostru electos per nos et pro ateros in logu nostru cum famigias et benes issoro assu dictu burgu bengant possidendo sas dictas franquitias et libertades segundu qui de supra sunt scriptos. Et si peraventura dessos ateros homines dessu dictu districtu nostru sos quales issu presente habitant et dimorant in sas villas et terras dessos ateros signores dessa ysula et sunt partidos dae su dictu districtu nostru daenanti dessu tempus dessu mese de santu Gayni (4) de millesimo treguentos trinta septem pro qualunca ragione over causa pocant et depiant assu dictu burgu torrare cum sos benes et cosas suas totus et possedant sas dictas gracias et franquicias excepto cussos hominis qui sunt dae su dictu districtu in bandu pro morte de homine et pro traimentu sos quales non loe pocant habitare sença nostra licentia et comandamentu sas quales cosas totas pro issa presente scriptura nostra publica valitura in perpetuum damus faguemus et firmamus promittendo per nos et heredes nostros in perpetuum a ty nodariu infrascriptu si comente a persona publica presenti pro supradictos homines totas sas predictas cosas haviri firmas et ratas et nos et heredes nostros pro neunu tempus benne contra suta obligacione de totos sos benes (sic) et heredis nostros et ad ognia ragione ecclesiastica over civile renuntiamus et mandamus qui de cio tue nodayu infrascriptu depias faguiri publica carta † Ego Marchus de Vita auctoritate regia notarius publicus totius regni Sardinie et Corsice predictam cartam ad requisitionem et instantiam dictorum juratorum de licentia et mandato prefacti domini judicis Arboree scripsi in presentem formam publicam atque clausi ut superius exprimitur et notatur die quinta decima augusti anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio presentibus donno Benedicto Catho castellano castri Goceani Guiduccio Pinna et Nicholao Spano testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis (5). Nos Marianus Dei gratia judex Arboree comes Gociani et Vicecomes de Basso consyderantes nos tempore preterito concessisse burgensibus burgi dicti castri Gociani pro habitatione et constructione dicti burgi quasdam libertates et gracias iuxta continentiam et tenorem dicte carte. Ideo ad supplicationem dictorum burgensium noviter nobis factam predictas libertates et gracias de benignitate solita confirmamus prout et sicut in dicta carta exprimitur et notatur. In cuius rei testimonium presentem scripturam fieri mandavimus per notarium supra et infra scriptum sexto decimo die dicti mensis augusti anno et loco premissis. Et ideo ego Marchus de Vita notarius qui supra hec de mandato dicti domini propria manu scripsi et clausi (6).

Sig†num mei Francisci de Ricovero filii quondam Terraganelli de Ricovero habitatoris civitatis Arestanni auctoritate Illustrissimi  Domini Regis Aragonum per totum caput calaritanum et magnifici et potentissimi domini judicis Arboree per totam terram et dominationem eiusdem notarii publici qui huic translato a suo originali instrumento bene et fideliter sumpto et cum eodem legiptime comprobato et ascultato testis sum.

† Ego Iacobus fili Iohannis Devieri de Virse civiscohabitator Arestanni imperiali regali… urbis romane auctoritate notarius publicus huic translato a suo originali instrumento bene et fideliter sumpto et cum eodem legiptime comprobato et ascultato testis sum.

In nomine Domini amen anno Dominice Incarnationis millesimo trecentesimo sexagesimo quinto die vicesima prima septembris hoc exemplum per me Donatum Manus notarium bene et fideliter extractum et sumptum a dicto suo originali instrumento scripto et subsignato per dictum ser Marchum de Vita notarium dicto Magnifico domino judici insinuatum fuit et per me donatum predictum et alios supradictos notarios diligenter cum dicto suo originali non vitiato nec abolito nec in aliqua sui parte suspecto ascultavi et comprobavi. Et cum dominus ipse cognoverit et viderit cum dictis notariis illud cum suo originali per ordinem concordare ut habeatur eidem exemplo de cetero plena fides in judicio et extra suam auctoritatem interposuit pariter et decretum. Quod est actum Arestani in camera dicti Domini presentibus testibus ad hec vocatis specialiter et requisitis Nicoloso Farseptario et Laurentio de Martis camerario dicti domini (7).

Ego Donatus Manus quondam Comite de Callaro et nunc habitator civitatis Arestani auctoritate Serenissimi domini domini regis Aragonum per totum Sardinie et Corsice regnum notarius publicus ac prefati magnifici domini judicis scriba hoc exemplum a suo originali instrumento non viciato nec etiam in aliqua sui parte suspecto ut premittitur fideliter sumsi exemplavi et scripsi et cum dictis meis connotariis ascultavi et quia utrumque concordare inveni de ipsius domini judicis mandato ad requisitionem hominum et universitatis dicti burgi ad eiusdem translati et exempli plenam fidem et testimonium me subscripsi. Et idem dominus Iudex suam auctoritatem et decretum eidem interposuit.

Probatum cum suo originali per me Petrum Sabater notarium et scribam prefatum qui in eodem originali rasum inveni album supra dimissum adictione ad usque ad verbum cavalcades et album a verbo regalis usque ad verbum urbis dimisi quia contenta in illa legi non potui.

NOTE

(1) Lo stesso Mariano (quarto di tal nome), che regnò in Arborea. Era figlio di Ugone III, e succedette nel 1346 a suo fratello primogenito Pietro III (Ved. Tola, Dizion. biogr. dei Sardi ill., Vol. II, pag. 228 e seg.)

(2) Questa è la data della conferma dei privilegi, esenzioni, e  concessioni contenute nel presente documento, fatta da Mariano dappoichè regnava già da sette anni in Arborea; ed è pure la data della copia levata dal notaio Marco de Vitha sull’originale del notaio Michele Iugaro, come si ricava dalle attestazioni, che si leggono in fine dell’atto. Ma la data vera della concessione fatta da Mariano, e dei provvedimenti da lui dati per la erezione del nuovo borgo, di cui si parla nella presente Carta, è anteriore al 1346, poiché il de Vitha, parlando della Carta originale scritta dal Iugaro, dice nell’attestazione che precede all’atto, che la concessione fu fatta da Mariano, mentre non era ancora pervenuto al regno di Arborea, ed era soltanto signore di Goceano, e di Marmilla; qui tunc temporis intitulabatur solummodo Dominus Gociani et Marmille.

(3) Esisteva adunque nel castello e borgo di Goceano una Carta locale (Carta de logu de Gociani), ossia un corpo di leggi, che regolava il reggimento interno di quei luoghi dipendenti da Mariano. E questa Carta de logu fu per conseguenza anteriore di molti anni all’altra cotanto celebrata della famosa Eleonora di Arborea, ed allo stesso Codice rurale, che il medesimo Mariano ordinò nei suoi stati Arborensi, appena ne diventò giudice, o sovrano.

(4) Mese de Santu Gayni; ossia mese di ottobre, chiamato anche al presente nell’isola il mese di S. Gavino, poiché nel giorno 25 del medesimo ricorre la memoria del martirio di S. Gavino, principale protettore del Logudoro, e di tutto il capo settentrionale di Sardegna.

(5) Il notaio Marco de Vitha riprodusse la carta originale, che alcuni anni prima del 1353 era stata redatta dal notaio Michele Iugaro per ordine di Mariano, il quale allora era signore di Goceano e di Marmilla soltanto, né ancora giudice di Arborea, come si rileva dall’attestazione dello stesso de Vitha, che precede al presente atto, e che abbiamo stimato inutile riprodurre per esteso.

(6) Mariano, divenuto giudice di Arborea, confermò la precedente carta di franchigie e privilegi da lui conceduti per la costruzione del nuovo borgo di Goceano, mentr’era soltanto signore di questo contado, e dell’altro di Marmilla (Marmella).

(7) Il notaio Donato Manus fa fede di aver levato la copia di questa carta di concessione dall’altra più antica del notaio Marco de Vitha, che impropriamente è da lui qualificata per l’originale, giacché questo fu redatto dal notaio Michele Iugaro, come si è osservato nella precedente nota (2), pag. 762. La stessa attestazione è pure fatta dal Manus nella introduzione preposta alla Carta medesima; la quale attestazione, come la presente, è del 21 settembre 1365. – Le sopradette copie poi del de Vitha, e del Manus, fatte sull’originale del notaio Michele Iugaro, furono di nuovo riprodotte ed autenticate nel 26 marzo 1546 assieme ad un dispaccio, o lettere reali del 13 febbraio 1501 riflettenti il Borgo di Goceano da Pietro Sabater notaio e segretario della Procurazione Reale di Sardegna, a istanza degli abitanti del detto Borgo, e di parecchie ville dello stesso contado di Goceano. L’esemplare del Sabater esiste originalmente negli Archivi Regii di Cagliari, e dal medesimo fu levata la copia, che pubblichiamo nel presente Codice Diplomatico.