Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XIV – LXVII

Il Re di Aragona rinnova al Governatore ed agli ufficiali Regii di Sardegna gli ordini già dati nel 1347 e 1349 per la restituzione della somma ch’era stata indebitamente esatta da alcuni comuni della Barbagia dipendenti dalla repubblica di Pisa a titolo di rifacimento di danni verso alcuni mercatanti, ch’erano stati depredati nei territorii di detti comuni.

(1353, 14 febbraio).

Dall’I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, classe e distinzione suddetta, Docum. Num. 31.

Petrus Dei gratia rex Aragone Valentie Maioricarum Sardinee et Corsice Comesque Barchinone Rossilionis et Ceritanee dilecto nostro Gubernatori Sardinee presenti et qui pro tempore fuerit vel eius locum tenenti salutem et dilectionem. Meminimus vobis dudum scripsisse per binas nostras licteras in hunc modum. Petrus Dei gratia Rex Aragone etc. dilecto nostro regenti officium gubernactionis Sardinee presenti et qui pro tempore fuerit vel eius locum tenenti salutem et dilectionem. Nuper vobis scripsisse seu subscripta mandata direxisse recolimus in hiis verbis; Petrus Dei gratia Rex Aragone etc. dilecto nostro regenti officium gubernactionis Sardinee presenti et qui pro tempore fuerit vel eius locum tenenti salutem etc. Ex petitione nobis oblata per nobilem et dilectum nostrum Iacobum de Hericiis ambaxiatorem comunis pisarum didicimus quod licet olim nonnulli Sardi negotiatores intendentes ad partes Barbagie et villas quas ipsum comune habet in dicta ynsula fuissent per aliquas personas inonoras (?) (1) verberati et etiam depredati et in huiusmodi maleficio qualiscumque de villis predictis culpam aliquam non haberet idem tamen Sardi propterea recurrentes ad Beregarium Ioyam tunc dicte insule gubernatorem suam inde coram eo de hominibus villarum ipsarum veluti proximioribus loco ubi huiusmodi maleficium commissum extitit querimoniam proclamarunt petentes ab eis centum libras alfonsinorum ad quas dicebant ascendere dictam predam, et etiam pro verberibus et violentia aliam quantitatem pro quibus lite pendente opportuit demum homines dictarum villarum se redimere et negotiatoribus prefatis exsolvere sexaginta libras monete predicte, quod contra pacta et conventiones pacis inter progenitores nostros bone memorie Aragone Reges dictumque comune inite dicitur redundare. Quam ob rem ad ipsius ambaxiatoris humilis supplicationis instantiam, vobis dicimus et mandamus quatenus si reperitis predictam pecuniam contra formam pactorum et conventionum premissarum, vel alias indebite fuisse exactam, eamdem de bonis dicti tunc gubernatoris antefacto comuni faciatis restitui et tornari vel si eam inveniretis ad fischum regium pervenisse, ipsam de redditibus nostris supradicte ynsule eidem comuni exsolvi integre faciatis. Datum Barchinone quarto idus decembris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo. Nunc autem ante nostre Magestatis presentiam constituti nobilis et dilectus consiliarius noster Iohannes de Herisiis decretorum doctor et Francischus Merolla ambaxiatores honorabilis comunis Pise ad nos ex subscriptis causis et aliis destinati humili supplicatione mostraverunt; quod licet vobis vel aliquibus ex vobis preinserta mandata nostra fuerint presentata fueritisque cum instantia requisiti ut ea exequeremini cum effectu, vos tamen aut aliqui vestrum hoc facere contemptabiliter distulistis, pariter et differtis, de quo si ita sit non modicum admirantes, vobis et vestrum singulis sub incursu ire et indignactionis nostre precipimus et mandamus, quatenus omnia et singula in preinserta lictera nostra contenta, iuxta sui originalis seriem pleniorem, exequamini et effectualiter impleatis et contra eam venire in aliquo non temptetis vel per alios permictatis quomodolibet attemptari habendo vos taliter super eis quod dictum comune aut districtuales ipsius  ex hac causa de vobis iuste conquerendi materiam non assumant alioquin pro culpa si quam commictetis in premissis vos in personis et bonis acriter puniremus. Datum Valentie kalendis decembris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Sane cum nunc per nobiles et dilectos Iohannem de Herisiis consiliarium nostrum predictum et Iohannem Buzaccarini militem nuntios sive ambaxiatores per dictum comune pro hiis et aliis factis et negotiis ad nostram presentiam destinatos noviter coram nobis expositum fuit conquerendo quod vos mandata nostra superinserta improvide spernendo quamquam fueritis pluries et instantissime requisiti ut ipsa exequeremini et ad effectum debitum duceretis, id in nostri contemptum facere minime curavistis ex quibus admiractionis causam merito assumpsimus vehementem. Quocirca ad ipsorum nuntiorum supplicationem propterea nobis factam vobis iterum dicimus et districte precipiendo mandamus, sub pena nostre gratie et mercedis, quatenus si iram et indignactionem nostram cupitis evitare mandata nostra preinserta per omnia compleatis et effectui perducatis omnibus dilactionibus et exceptionibus frivolis postpositis et semotis prout in dictis licteris est vobis traditum in mandatis nec contra in eisdem expressata venire aut aliquid facere presumatis vel permictatis a quocumque aliquid premissis contrarium attemptari, cum nobis plurimum displiceret, sic in hiis vos habere curando, quod amodo pro parte dicti comunis vel districtualium suorum non videamus aliquem ratione premissorum contra iustitiam conquerentem nec propterea vobis nos opporteat scribere iterato, alias scire vos volumus pro constanti quod contra vos et bona vestra quecumque sic fortiter et acriter tamquam mandatorum nostrorum transgressores procedemus quod vobis cedet ad penam et ceteris ad exemplum vosque merito penitebit quia circa predicta exequenda cum ea qua decet diligentia non vacastis. Datum Valentie decima quarta die februarii anno a nactivitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio. Ex auctoritate regia.

NOTE

(1) Il testo ha inōras.