Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

LXXI. Forma de corona

1Item qui sos officiales nostros et curadores et maiores, ciaschunu in sa curadoria, maioria, et officiu suo, non /15v/ deppiant reer corona cum minus de .v. hominis. 2Et cussa persona c’at chertare et clamare at testimongios clamet·inde a voluntade sua infine in .x. et non plus, et facat·illus scrivere a su iscrianu de corona inanti qui sa corona hui ant chertare si leit, salvu si non si recordarit dessus nomines dessus testimongios et at dimandari tempus a recordari·si·ndi, qui tando su officiali il‹l›i dedi tempus de clamare·los et denunciare·llus, et in ateramente non si ’ndi ricivat alcuno. 3Et bolemus qui non clamit nen pozat clamare homini perunu pro testimongio qui non at avire .xviii. annos complidos. 4Et si lu clamat, non li siat dada nen chertitu pro testimonio. 5Et chaluncha persona clamarit pro testimonio qualicuna sorasta qui non esseret in Sardigna per via de cavillat‹i›one et fugimentu de tempus et i‹n› ssu tempus qui ’lli ad esser assignadu dae su officiali qui teneret rexone non provarit per icussus paghit de pena libras .xxv., et issas ispesas, dannos et interessos paghit assa parti cum qui avirit sa questioni. 6Et issos testimo‹n›gios qui ad clamare pongiat at iurare su curadore over ateru officiali qui at reer corona bene et diligentemente in presentia de ambas partis, si ’lloy podent et bolent esser. 7Et poscha su curadore over ateru officiali et issu iscrianu de corona cum ateros tres hominis illos deppiant examinare et pregontari secretamente ad unu ad unu, qui non ischiat s’unu de s’atero et qui non lus intendat alcunos dessas partes, et fagheri iscriviri su narri issoro. 8Et pregontadus c’ant esser, su iscrianu de corona leat et publichit su qui ant aviri narradu sos testimo‹n›gios in presentia dessu curadore et dessus hominis qui ant esser in corona, essendo·loe ambas partis, si esser illoy poden‹t› et bolent. 9Et ligidu qui ant aviri su iscrianu su narri qui at aviri factu sos testimongios, su curadore et officiale qui at reer sa corona depiat pregontari cussa parti incontra a qui ant esser clamadus sos dictos testimongios si bolent oppone o narri alcuna causa contra sas personas issoro et contra assu qui ant averi narradu et testificadu. 10Et si bolent oppone o narri alcuna causa qui pargiat raxonivili et iusta, siat intesidu et dadu·li termen de .viii. dies at oppone et provare cussu qui at boler narre et opponnere. 11Et si custas qui at /16r/ averi oppostu provat, custu testimongio, contra a qui ad aviri oppostu, over su ditu suo non siat cretidu. 12Et issu curadore c’at reer sa dita corona peset a iuygare sos li‹e›ros dessa corona pro sa dicta testificat‹i›one dessos ateros testimongios. 13Et icussu qui ant iuygare sa maiore parti dessos lieros fazat scrivire assu iscrianu dessa corona et mandit·illa ad executioni. 14Et issos lieros et iuigantes c’ant esser in sas coronas siant tenudus de iuyghare et dare legittimamente in concientia dessas animas issoro sa megius ragione et iusticia qui ’nde ’llus at parre, non iuighandu però contra sa Carta de Loghu. 15Et si iuigharint contra su capidulu de Carta de Loghu scientimenti, non bagiat nen tenghat su iuigamentu issoro et siant condempnadus cussos qui contra iuigharint in libras .v. per homini pro chascaduna bolta.

71.2.       Et cussa persona] Et si cusu persona
71.2.       at dimandari] at dunandari
71.2.       tando] tanto
71.2.       il‹l›i] ili
71.5.       cavillat‹i›one] cavillatone
71.5.       i‹n› ssu tempus] issu tempus
71.5.       qui teneret] quī teneret
71.5.       non provarit] nen provarit
71.6.       testimo‹n›gios] testimogios
71.8.       testimo‹n›gios] testimogios