Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Carta de Logu – Manoscritto

/1r/ 1‹C›on siò siat causa qui su acreximentu ‹et exaltamentu› dessas provincias et regnos et terras dexendant e bengant dae sa rex[o]ni e pro servari sa iusticia, 2e per  issu‹s› bonus capidulus sa superbia dessos reos et malvados hominis si infrenet et constringat, ad ciò qui sos bonos et puros et innocentes poçant viviri et istari inter issos reos ad seguridadi pro paura dessas penas et issos bonos, prossa virtudi d[essu] amori, siant tottu hobedientis assos capidulus et ordi[namentos] de custa Carta de Logu, 3inperò Nos Elianora per issa gratia de Deus juiguisa de A[rbaree], contissa de Gociano e biscontissa de Basso, desiderando qui sos fideles et subditus nostros dessu regnu nostru de Arbarea siant informados de capidulos et ordiname‹n›tos per issos calis poçant viviri et si poçant conservari in sa [via des]sa veridadi et dess[a iustic]ia ad bonu, pacificu et tranquil[lu] istad[u ad honore de Deus] omnipotente et dessa gloriosa [Virgini Madon]na santa [Maria mama sua, 4et pro conservare sa iusticia et pacifichu, tranquillu et bonu istadu dessu pobulu dessu rennu nostru predicto et dessas ecclesias, regiones echesiastighas et dessos lieros et bonos hominis et pobulu tottu dessa dicta terra nostra et dessu rennu de Arbaree, 5fachimus sas ordinationes et capidulos infrascriptos, sos qualis bolemus et comandamus expresamenti qui si deppiant attenne et oservare pro legie per ciaschaduno dessu Iuighadu nostru de Arbaree predittu in iudiciu et exstra].

/1v/ 6‹S›a Carta de Logu, sa quali cun grandu sinnu e providimentu erat fata per issa bona memoria de juigui Mariani padri nostru in cha diretu juigui d’Arbarê, non sendo correpta per ispacio de annos VI passados, 7como, per multas variedadis de tempus bisognando sa veridadi de necessidadi corregire·lla et emendari, considerando sa variedadi e mutacioni dessos tempos qui sunt istados siguidos poscha et issa condicioni dessos hominis qui est istada dae tandu innogui multu permutada e plus pro qui ciaschadunu ‹est plus› inquenivili assu malu faguir qui non assu bonu operari dessa republicha sardischa, 8cun deliberadu consigio illa corregemus e ffaghemus e mudamus dae bene in megius [et comand]amus qui si deppiat observare integramenti dae sa subrascripta die [innan]ti per issu modu ‹infra›scriptu, çiò est:

 

  1. ‹et exaltamentu› | integro secondo A, perché i verbi che seguono sono al pl.
  2. si infrenet et constringat | si infrenent et constringant // pro paura dessas penas | per paura dessas penas ; pro paura dessas penas A // prossa virtudi d[essu] amori | pro paura dessa virtudi d[essu] amori ; prossa vertudi dessu amore A // custa | cussa ; custa A
  3. subditus | d è sovrascritta a un’altra lettera illegibile // ad bonu, pacificu et tranquil[lu] istad[u] | ad bonu, pacificu et tranquil[lu] e bonu istad[u]
  4. [sa iusticia] | de iusticia A
  5. [predittu] | perdittu A
  6. sinnu | signu // correpta | correptu
  7. per multas variedadis de tempus | per multas veridadis e tempus ; per multas varietadis de tempus A // considerando | consideramus ; considerando A // sa variedadi | sa veridadi // istada | istadu // ‹est plus› inquenivili | inconvinivili ; est plus inquenivili A
  8. deliberadu | deliberandu ; deliberadu A // deppiat | deppiant // ‹infra›scriptu | integro secondo A