Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [176]

1 In cussa die suprascrita est istadu dadu unu cumandamentu per isu venerabili vicariu a totu su capidulu qui nexiunu clerigu non depiat faquer actu minimu nixiunu ecclesiasticu senssa litera patente, et qui nexiunu clerigu non depiat asolvere senssa lisensia desu segnore episcopu hover vicariu suo, a sentensia de excomu- nicasione.