Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado [116]

1Petru Pianu fuit serbu de sancta Maria de Bonarcadu. 2Coiuvedi cun Paulesa ki fuit libera. Fegerunt ·IIII· fiios. 3Giraruntsime ka si teniant liberos: non boliant serbire a clesia. 4Kertei pro Elene Marras et pro Bera, sa sorre, in corona de iudice Petru et binki. 5Testes: Barusone de Serra de Senuski et Barusone Sportella et Iorgi de Stavara et Troodori de Stavara.